Impact Leader

Gør dine drømme til mål, og dine mål til resultater

Vores ledelsesudvikling er en proces der vil forbedre dine evner, færdigheder og viden til at lede effektivt og med impact.

Processen omfatter en række aktiviteter, såsom træning, coaching, mentorordninger og selvreflektion, der er designet til at hjælpe dig som leder med at erhverve de evner,  færdigheder og viden, du har brug for.

Målet med lederudvikling er at hjælpe dig med at forbedre dine præstationer, tage større ansvar og skabe fremskridt i din organisation.


Ledelsesudvikling er en kontinuerlig proces, da du hele tiden skal kunne tilpasse dig og udvikle dig for at imødekomme de stadigt skiftende krav i din ledelsesroller. Dette er vigtigt for at din organisation står sig bedst muligt. 


Ledelsesudvikling

Leadership Development Circles

Faciliteret action learning.

Kontinuerlig læring baseret på løsning af konkrete hverdagsudfordringer i organisationen.

Executive Impact Coaching


One-on-one Executive Coaching giver dig en skræddersyet oplevelse, der hjælper dig som leder med at opbygge indflydelse, mestre kunsten at bruge kommunikation som et ledelsesværktøj og samtidig skabe slagkraftige resultater.

Leadership Development Programs

Vores universelle lederudviklingsprogrammer matcher ledere og teams af alle størrelser, på tværs af brancher, over hele verden, og udfordrer din nuværende opfattelse af ledelse og de værdier, der former det, og opmuntrer dig til at tænke og lede anderledes.

Proces, der skaber varige forandringer...

Action learning


Ledelsesudvikling er ikke en uddannelse. Action learning er en form for erfaringsbaseret læring, der involverer konkret handling i forhold til at løse problemer og udfordringer i den virkelige verden og derefter reflektere over resultaterne.


Læs mere

Læringscirkler


En læringscirkel er en form for gruppelæring, der er baseret på principperne om peer-learning og gensidig støtte. Det er en samarbejdsorienteret tilgang til læring, der er designet til at tilskynde til aktiv deltagelse og engagement blandt medlemmer.


Læs mere

Slight Edge


Slight edge er en effektiv måde til at opbygge selvdisciplin og selvkontrol som er nødvendig for at ændre ens adfærd, attitude og vaner. At ændre ens adfærd, attitude og vaner kræver en daglig konsekvent og vedvarende handling.


Læs mere

Ledelsesudvikling er ikke en uddannelse!


Action learning

Action learning er en form for erfaringsbaseret læring, der involverer konkret handling i forhold til at løse problemer og udfordringer i den virkelige verden og derefter reflektere over resultaterne.

 

Action learning bygger på en forståelse om at læring er mest effektiv, når den anvendes direkte på det arbejde, der skal udføres.

 

Mere og mere forskning indikerer at action learning er effektiv. Undersøgelser har vist at action learning programmer forbedrer præstationen, øget arbejdsglæde og skaber større organisatorisk engagement blandt deltagerne.

 

Action learning har vist sig at være særlig effektiv til at udvikle lederskabsevner, da action learning giver den enkelte leder mulighed for ’at lære ved at gøre’ og anvende ny viden og færdigheder i virkelige situationer.

 

Derudover kan action learning også bruges til at opnå en række organisatoriske mål såsom innovation, problemløsning og forandringsledelse.

 

Action learning kan også bruges til at hjælpe organisationer med at tilpasse sig forandringer og være mere innovative og til at udvikle en kultur med kontinuerlig læring og forbedring.

 

Det er dog vigtigt at bemærke, at effektiviteten af action learning afhænger af den specifikke kontekst, udformningen og implementeringen af programmet samt deltagernes parathed og motivation.

 

Det er også vigtigt at have en facilitator, der evner at guide processen og hjælpe deltagerne med at reflektere over deres erfaringer, og at have et klart mål og en plan for at måle resultaterne.

 

Samlet set kan action learning være et værdifuldt værktøj for organisationer og enkeltpersoner, der ønsker at udvikle færdigheder, løse problemer og skabe positiv effekt. Men, som nævnt, effektiviteten af action learning afhænger af den måde, den implementeres på, og den kontekst, action learning anvendes i.

Læringscirkler løser samtidig konkrete udfordringer

En læringscirkel er en form for gruppelæring, der er baseret på principperne om peer-learning og gensidig støtte. Det er en samarbejdsorienteret tilgang til læring, der er designet til at tilskynde til aktiv deltagelse og engagement blandt medlemmer.

 

Typisk består en læringscirkel af en lille gruppe individer, som samles for at lære om et bestemt emne. Gruppens medlemmer er ansvarlige for at sætte dagsordenen, fastlægge læringsmålene og lede diskussionerne. Facilitatorens rolle er at guide processen, og om nødvendigt udfordrer gruppen, skabe et trygt og inkluderende rum for læring og at hjælpe medlemmer til at reflektere over deres erfaringer.

 

Læringscirklerne anvendes som ramme for action learning, og bruges til at kombinerer ledelsesudvikling med videndeling og løsning af konkrete problemer og udfordringer.

 

Fordelene ved læringscirkler er:

 

 • Opmuntrer til aktiv deltagelse og engagement blandt deltagerne
 • Fremmer peer-læring og gensidig støtte
 • Giver deltagerne mulighed for at dele deres viden og erfaringer
 • Faciliterer udviklingen af færdigheder og viden
 • Skaber en følelse af fællesskab og tilhørsforhold

 

Det er vigtigt at bemærke, at en læringscirkel er en kollaborativ, og selvstyret, tilgang til læring.

Slight Edge ændrer vaner

At ændre adfærd, attitude og vaner er en proces, der kræver en dedikeret indsats, engagement og en plan. Når man skal ændre adfærd, attitude og vaner kræver det følgende:

 

 1. Man skal sætte klare og specifikke mål: Identificer, hvad du vil ændre, og sæt klare og specifikke mål for dig selv. Sørg for, at dine mål er målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART-mål).
 2. Identificer hvad der trigger dig: Forstå dine trigger-points, der fører til din nuværende adfærd, attitude og vaner. Identificer hvilke situationer, følelser eller tanker, der udløser din uønskede adfærd, attitude og vaner.
 3. Udvikl en handlingsplan: Når du forstår dine trigger-points, skal du udvikle en handlingsplan for at ændre din adfærd, attitude og vaner. Denne plan bør indeholde specifikke trin, du vil tage for at ændre din adfærd, attitude og vaner.
 4. Implementer planen: Tag handling og implementer din handlingsplan. Foretag de nødvendige ændringer i din dagligdag og det miljø du færdes i, herunder din tidsplan eller dine rutiner for at understøtte din nye adfærd, attitude og vaner.
 5. Reflekter og juster: Reflekter over dine fremskridt og juster din plan efter behov. Reflekter over, hvad der virkede og hvad der ikke virkede, og foretag de nødvendige justeringer af din plan.
 6. Vær konsekvent og vedholdende: Konsistens og vedholdenhed er nøglen til at ændre din adfærd, holdning eller vaner. Det tager tid for ny adfærd, attitude og vaner at blive en naturlig del af dig, så vær tålmodig med dig selv og fortsæt med at arbejde på det.
 7. Beløn dig selv: Beløn dig selv for dine succeser, det vil hjælpe dig med at forblive motiveret og på sporet. Husk at succes er din progressive realisering af det mål du har sat dig.
 8. Søg gerne støtte: Forandring kan være vanskelig, så søg støtte fra dine omgivelser eller os. Omgiv dig med mennesker, der positivt vil støtte og opmuntre dig i dine bestræbelser på at ændre.

 

Det er vigtigt at huske, at ændring af adfærd, attitude og vaner er en proces, og det kan tage tid og kræver tålmodighed. Vores tilgang hertil er en filosofi og et koncept kaldet ”the slight edge” efter

Jeff Olsons bog af samme navn.

 

Det refererer til ideen om, at små, konsekvente daglige handlinger over tid vil føre til betydelige, langsigtede resultater. Konceptet er baseret på ideen om, at små, trinvise ændringer kan akkumuleres over tid og producere betydelige forbedringer i ens liv.

 

Slight Edge-filosofien understreger, at små, enkle og konsekvente daglige handlinger, hvis de udføres over tid, vil føre til store resultater. Hermed mener vi, at nøglen til succes ikke er at tage store eller drastiske handlinger, men at tage små, konsekvente handlinger, der i sidste ende vil føre til store resultater. Ideen er at fokusere på de daglige vaner, ens adfærd og attitude, samt de handlinger, som skal føre til det ønskede resultat, og dermed gøre dem til en del af ens daglige rutine.

 

Med et positivt mindset, vedholdende indsats og konsistens som nøglefaktorer vil en progressiv realisering af ens mål lede til succes. Her hjælper ”the Slight Edge” til opbygning af selvdisciplin og selvkontrols, samt hvordan man kan overvinde de begrænsende overbevisninger og negative tankemønstre, der kan forhindre en selv i at nå det mål.

ESG -
en del at dit ledelsesDNA

Fra 1. januar 2024 skal alle større virksomheder

offentliggøre data for deres samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger.


Dette kan opleves som en stor byrde, og hvad stiller det af krav til ledelsen?


Lad ESG blive en del af jeres ledelsesDNA.

Vi faciliterer in-house Leadership Development Circles hvor du og dit ledelsesteam vil:

 • Få en solid forståelse af ESG, så I kan give bestyrelsen den nødvendige indsigt og få opbakning til at ESG integreres i organisationen.
 • Få en solid indsigt i hvordan ESG indarbejdes effektivt i organisationen.
 • Få et overblik over behovet for kvalitets-ESG data, hvordan de skal fortolkes, og rapporteres


Varighed: 8 sessioner fordelt over 8 måneder

Impact Leadership Development

COMMUNITY

Omdan dit netværk til et community. Forstå  hvordan organisationer, og dets stakeholders, fungerer som et community, og hvordan du udvikler og samspiller med det professionelt, for at nå fælles mål.

ENGAGEMENT

Udvikl højtydende teams. Lær hvordan du skaber engagement og vedligeholder engageret teams, så de  autonomt er i stand til at  bidrage til de resultater, som er nødvendige for at nå fælles mål.


ANSVAR OG OMSORG

Styrk dine  lederevner til at opnå resultater gennem andre ved at forbedre din  selvbevidsthed og forstå hvordan man tager  ansvar og udviser omsorg for både dig selv, teamet, organisationen, samt opgaven I som team løser.