Impact Leader

Ledelsesudvikling

Faciliteret læringscirkler

Gør ledelsesudvikling til en naturlig del af hverdagen, og lad udviklingen tage udgangspunkt i den enkelte leder, dennes hverdag og -udfordringer.


Vær proaktiv og tilvælg ledelsesudvikling som en del af hverdagen. Verden er fuld af gode og velmenende bøger, video og podcast om hvad man bør gøre om dette og hint.


Dog er det sjældent at dette materialiserer sig i andet end et øjebliks inspiration.


Derfor inviteres du og dine ledelseskollegaer ind i “træningslokalet”, hvor I indgår i en action learning læringscirkel, hvor undervisning erstattes med læring, hvor ‘all-inclusive-ferie’ erstattes af et ‘involverende sammenskudsgilde’, og hvor fokus rettes mod handling, der hjælper dig og dine ledelseskollegaer med at udvikle kreative, fleksible og succesrige strategier til presserende problemer og udfordringer.


Læringscirklen bliver samtidig samlingspunkt for et fællesskab der bygger på gensidig tillid, et resultat af den åbenhed der opstår, når virkelige problemer adresseres.


Læringscirklen er en kontinuerlig proces, hvor man mødes f.eks. hver 2 uge til en session. Hver session består af 5 faser:

 • Fase 1 benævnes “Launch” og handler om at formulere et udfordring/problem. Dette kan f.eks. være: “Hvordan øget engagementet via styrket personligt lederskab?”. Denne fase er kun i spil første gang et nyt tema sættes i spil.

 • Fase 2 benævnes “Plan” og handler om at definerer et kraftfuld mål, afdække hvad der kan gøres for at nå det mål, opstille en plan for at nå målet. Dette er en facilitere proces, som understøtter samskabelse, hvor den kollektive intelligens i læringscirklen bringes i spil, ved at der præsenteres konkrete løsningsværktøjer, ligesom egne erfaringer, viden og indsigt deles f.eks. i forhold til at stå tydeligere i forhold til egen ledelsesgrundlov.

 • Fase 3 benævnes “Act” og handler om at deltagerne eksekverer deres plan for at nå deres mål. Dette sker i perioden mellem to sessioner.

 • Fase 4 benævnes “Reflect” og handler om at deltagerne selv, og i plenum, kritisk reflektere over hvad der er sket i fase 3: Hvad skete der, hvordan virkede det, hvorfor virkede det (ikke) osv.

 • Fase 5 benævnes “Learn” og handler om at deltagerne dokumenterer hvad der er lært, hvad der skal gøres anderledes, og hvorfor det skal gøres anderledes.


Faserne strækker sig altså over to sessioner, og skaber dermed også kontinuitet i læringscirklen, og dermed udviklingen og dygtiggørelse af lederne, så de oplever endnu mere succes.

Executive Impact Coaching

Den individuelle udviklingsproces bygger på universelle principper og er situationsbestemt med det formål at hjælpe den enkelte leder til at forløse et uudnyttede potentiale.


Således kan der blive anvendt forskellige coaching teknikker, ligesom mentoring kan være en del af forløbet, med  det formål at tilføre den enkelte leder konkrete løsninger.

Således kan GROW-coaching blive anvendt  til at skabe retning, hvor der indledningsvis i processen bliver defineret et mål (Goal) der bliver sat i forhold til den pågældende leders nuværende situation (current Reality) og med afsæt heri vil et mulighedsrum blive afdækket (Options) for endelig at finde viljen (Will) til at realisere målet ved at opstille en plan herfor.


I forhold til at finde viljen til at realisere målet kan der f.eks. blive anvendt kognitiv coaching med det formål at påvirke adfærd, attitude og vaner ved at udfordre automatiske tankemønstre, og øge selvbevidstheden om netop egen adfærd, attitude og vaner i forhold til hvad der skaber forhindringer i at nå ønskede mål. Målet med teknikken er  at skabe nye neuronspor som etablerer den ønskede adfærd, attitude og vane.


For at opnå ny adfærd, attitude og vaner kan det være nødvendigt at udfordre den enkeltes komfortzone ved brug af challenging coaching, hvor FACTS model kan blive anvendt. Udgangspunktet her er at give et ærligt feedback på hvad der observeres hos den enkelte leder, hvordan det opleves, og invitere vedkommende til at reflektere over dette.

Denne metode kendes som ‘Unconditional positive regard’ og udspringer af Carl Rogers tilgang til øget selvbevidsthed. Dette følges op med at holde vedkommende ansvarlig for de initiativer som bliver aftalt i forhold til deres selvvalgte modige mål (courageous goals).

Det kan  fra tid til anden blive  nødvendigt at justere målene eftersom den enkelte leder er udfordret i forhold til egne satte mål, bl.a. fordi det skaber en vis spænding (tension) når trygheden i komfortzonen blev udfordret for meget.

Det kan give anledning til en afdækning af hvordan den enkelte leders adfærd, attitude, vane påvirkes, og påvirker ved en tilgang baseret på systemtænkning, for dermed at forstå mønstre og sammenhænge ved at afdække hvordan enkeltdele i adfærd, attitude og vaner virker i en større sammenhæng.

Leadership Development Programs

Vores ledelsesudviklingsprogrammer har fokus på at styrke kernen i forhold til forskellige personlige lederegenskaber hos den enkelte leder. Dette indbefatter:

 • Realisere eget uudnyttede lederpotentiale ved at bygge på styrker og forbedre selvbilledet
 • Træf mere succesfulde beslutninger ved at overvinde tidligere konditionering
 • Øg selvmotivationen ved at ændre holdninger, adfærd og vaner
 • Forstå, hvad der skal til for at blive en effektiv engagerende leder
 • Udvikle og kommunikere retning for fremtiden
 • Skab vindende teams, der kan agere autonomt
 • Fremme vækst og fremgang
 • Etablere en organisation af ledere m.m.

Gør en forskel

Bliv High-Performance Impact Leader

At være en High-Performance Impact Leader betyder at du har en kombination af exceptionel høj personlig præstationsniveau og en positiv indvirkning på andre, organisationen og samfundet som helhed. Årsagen hertil er, at du besidder stærke kommunikations- og interpersonelle færdigheder, er følelsesmæssig intelligent, strategisk tænkende, har en høj tilpasningsevne, søger kontinuerlig læring og udvikling, har en høj arbejdsmoral, er empatisk, visionær og samtidig har et inspirerende mind-set. Som følge heraf er du i stand til at præstere bedre forretningsresultater, påvirke og inspirere andre, fremme deres karrierer og skabe en meningsfuld fremtid

230201 HPHI Positive impact
230201 HPHI Personal Growth
230201 HPHI Increased influence
230201 HPHI Improved team performance
230201 HPHI Career Advancement
230201 HPHI Better Business results