Impact Leader

Leadership Development Programs

Effektiv ledelse i en VUCA-verden

Oplever du udfordringerne ved et forretningslandskab i konstant forandring og voksende kompleksitet, hvor usikkerhed præger beslutningstagning og handling? Globalisering, teknologiske fremskridt, skiftende lovkrav og mangfoldige medarbejderforventninger skaber vedvarende udfordringer, der kræver, at du, som leder, hurtigt tilpasser dig for at bevare konkurrenceevnen.

 

Vores ledelsesudviklingsprogram, Effektiv ledelse i en VUCA-verden, er designet til at ruste dig med den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer til at navigere gennem komplekse scenarier, tilpasse dig hurtige forandringer og træffe informerede beslutninger midt i usikkerhed.

 

Hvad får du ud af programmet, Effektiv ledelse i en VUCA-verden?

 • Adgang til innovative ledelsespraksisser. Du udvikler dine færdigheder og kompetencer inden for ledelse ved at integrere innovative praksisser der styrker din evne til at drive forandring og fremme innovation i organisationen.
 • Konkurrencefordel i dynamiske forretningsmiljøer. Du får redskaber til at navigere og lede din organisation gennem dynamiske forretningsmiljøer, hvilket giver dig en markant konkurrencefordel.
 • Lære at trives som leder i en VUCA-verden. Du lærer at håndtere udfordringerne i en VUCA-verden, hvor kompleksitet og usikkerhed er konstante faktorer.
 • Værdifulde værktøjer til ledelsesmæssig kapacitetsopbygning. Du får adgang til praktiske værktøjer og ressourcer, der styrker din ledelsesmæssige kapacitet og gør dig i stand til at tackle komplekse situationer.
 • Øget indtjening og strategisk beslutningstagning. Du bliver udstyret med ledelseskompetencer, der ikke kun styrker organisationen, men også øger din evne til at træffe strategiske beslutninger, med direkte positive økonomiske konsekvenser.

 

I Effektiv ledelse i en VUCA-verden arbejder du intensivt med nøgleaspekter af adaptiv ledelse, der er afgørende for at møde udfordringerne i en konstant skiftende forretningsverden. Vi kombinerer teoretisk viden og praktiske øvelser, og vores træning er tilrettelagt til at imødekomme dig, din hverdag og dine specifikke udfordringer.

 

Du vil blive introduceret til en række værktøjer og virkemidler, der styrker din evne til at lede din organisation, trods konstante forandringer. Gennem praktisk træning lærer du at udarbejde en handlingsplan, der er direkte relevant for dine mål, og din succes.

 

Desuden dykker Effektiv ledelse i en VUCA-verden ned i de dynamikker og strategier der er relevante til effektiv håndtering af usikkerhed og risiko. Vi erkender, at omskiftelighed og forandring skaber modstand, og derfor udstyres du med færdigheder og kompetencer til at navigere og håndtere den dynamik det afføder. Det er nu du skal tage det første skridt mod at blive den effektive leder i en VUCA-verden, som din organisation har brug for.

ESG-ledelse i praksis

Står du over for udfordringerne ved at manøvrere i en forretningsverden, hvor bæredygtighed, sociale hensyn og etik er afgørende? Oplever du kravene om at lede din organisation mod en mere bæredygtig fremtid, mens du sikrer værdiskabelse og opfylder forventningerne fra dine stakeholders?

 

ESG-ledelse i praksis er et træningsprogram, skræddersyet til at ruste dig med den nødvendige viden, færdigheder og ledelseskompetencer, der kræves for at lede med succes i en verden, der prioriterer miljømæssig, social og governance (ESG) ansvarlighed.

Hvad får du ud af programmet, ESG-ledelse i Praksis?

 • Bæredygtig ledelsespraksis. Få adgang til værktøjer og praksisser, der integrerer ESG-principper i din ledelsesstrategi. Udvikl færdigheder til at drive bæredygtig forandring og fremme en ansvarlig forretningskultur.
 • Konkurrencefordel i bæredygtighed. Styrk din organisations position inden for bæredygtighed ved at opnå indsigt i, hvordan ESG-initiativer kan skabe en klar konkurrencefordel og langsigtede værdier.
 • Trivsel som ESG-leder. Lær at trives som leder i en verden, hvor ESG-hensyn er afgørende. Bliv trænet i at forstå kompleksiteten af bæredygtighed og udvikle strategier til at navigere gennem udfordringerne.
 • Værdifulde værktøjer til bæredygtig ledelse. Lær og træn praktiske værktøjer samt få ressourcer til at styrke din ledelsesmæssige kapacitet, så du kan implementere effektive ESG-initiativer i din organisation.
 • Øget indtjening og ansvarlige beslutninger. Udvikl kompetencer, der ikke kun styrker din organisations bæredygtighed, men også forbedrer din evne til at træffe ansvarlige beslutninger og handlinger med direkte positive økonomiske konsekvenser.

 

Deltag i ESG-ledelse i praksis programmet og arbejd intensivt med nøgleaspekter af ESG-ledelse. Kombiner teoretisk viden med praktiske øvelser og tilpas din træning til dine specifikke udfordringer.

 

Uanset om du står over for at implementere en ny ESG-strategi eller forbedre eksisterende initiativer, vil dette program hjælpe dig med at lede med succes og skabe en positiv indvirkning på både dig, din organisation og samfundet. Tag det første skridt mod ESG-ledelse i praksis og positionér dig som en leder i den bæredygtige fremtid.

Træningsprogram for nye ledere
Ledelse for første gang

Står du over for den store udfordring det er at træde ind i lederrollen for første gang? Oplever du kravene om at udvikle dine ledelsesfærdigheder, navigere gennem teamdynamikker og skabe en effektiv kultur i dit team eller afdeling?

 

Ledelse for første gang er et træningsprogram, skabt specielt til at ruste dig med de grundlæggende værktøjer og kompetencer, der kræves for at lykkes som leder for første gang.

 

Hvad får du ud af programmet, Ledelse for første gang?

 • Fundamentale ledelsesfærdigheder. Opbyg et solidt fundament i essentielle ledelsesfærdigheder, herunder kommunikation, beslutningstagning, og konflikthåndtering.
 • Teamdynamik og samarbejde. Forstå vigtigheden af effektive teamrelationer og lær at skabe en kultur båret af engagement.
 • Personlig ledelsesudvikling. Identificér og styrk din egen ledelsesstil gennem refleksion og personlig udvikling.
 • Værdifulde værktøjer til ledelse. Få adgang til praktiske værktøjer og ressourcer, der hjælper dig med at håndtere daglige ledelsesmæssige udfordringer.
 • Øget selvtillid og ledelseseffektivitet. Udvikl ikke kun dine færdigheder, men også din selvtillid som leder, hvilket vil gøre dig mere effektiv i din nye rolle.

 

Deltag i Ledelse for første gang og dyk ned i nøgleaspekterne af lederskab, der er afgørende for at trives som førstegangsleder. Vi kombinerer teoretisk viden med praktiske øvelser, skræddersyet til at imødekomme dine specifikke udfordringer. Uanset om du er ny i lederverdenen eller ønsker at styrke dine grundlæggende ledelseskompetencer, vil dette program guide dig på vejen mod succes som leder.

 

Tag det første skridt mod Ledelse for første gang og opbyg det fundament, du har brug for, for at opnå en succesfuld ledelsesrejse.

High performance team leder

Optimer din ledelsesstil

Står du over for den udfordring, at du skal hjælpe dit team til at være et high-performance team? Ønsker du at udvikle dine ledelsesfærdigheder, og -kompetencer, til at skabe et high-performance team, der ikke kun møder forventningerne, men også overgår forventningerne?

 

High Performance Team Leder er designet til at ruste dig med de værktøjer og strategier der kræves for at opnå for at dit team, med engagement, præsterer som et high-performance team.

 

Hvad får du ud af programmet, High Performance Team Leder?

 • Strategier til high-performance optimering. Du udvikler færdigheder til at optimere samarbejde, engagement, kommunikation, tillid og præstation i dit team.
 • Ledelse af innovation. Du får værktøjer til at skabe et miljø, der fremmer innovation og kreativitet, og omdan udfordringer til muligheder. • Effektiv Konflikthåndtering: Lær at håndtere konflikter konstruktivt og skab et positivt og produktivt arbejdsmiljø.
 • Målrettet talentudvikling. Du lærer at identificere og dyrke potentialet hos dine teammedlemmer, og skabe en stærk og mangfoldig gruppedynamik.
 • Optimeret ledelsesstrategi. Du udvikler en ledelsesstil, der inspirerer til engagement og trivsel, og som guider dit team til kontinuerlig forbedring.

 

Deltag i High Performance Team leder og fordyb dig i de centrale aspekter af ledelse, der er nødvendige for at skabe et team, hvor det uudnyttet potentiale kommer i spil og der præsteres på højeste niveau. Vi kombinerer teoretisk viden med praktiske øvelser, tilpasset til at adressere dine specifikke udfordringer. Uanset om du ønsker at styrke dit eksisterende team eller bygge et nyt, vil dette program give dig redskaberne til at opnå ekstraordinære resultater. Tag det første skridt mod High Performance Team Leder og positionér dig som en leder, der skaber topresultater.

Personligt Lederskab

Udvikling af dit ledelses-grundlag

Er du klar til at styrke dit personlige lederskab og skabe en dybere forbindelse med dig selv og dit team og din organisation? Ønsker du at forbedre din forståelse af både dine egne og andres reaktioner, styrke dine sociale kompetencer og øge din evne til at tilpasse dig skiftende omstændigheder, og herigennem få mulighed for at lede med større indsigt og indflydelse?

 

Personligt lederskab, Udvikling af dit ledelsesgrundlag er struktureret til at hjælpe dig med at udforske og forbedre din personlige ledelsesstil gennem fokus på EQ, SQ og AQ.

 

Hvad får du ud af programmet, Personligt lederskab, Udvikling af dit ledelsesgrundlag

 • Udviklet Emotionel Intelligens (EQ). Forstå og håndter dine egne følelser og andres med større empati og effektivitet.
 • Styrket Social Intelligens (SQ). Opbyg og vedligehold sunde relationer i dit team og organisation for at skabe et positivt arbejdsmiljø.
 • Adversity Quotient (AQ). Udvikl din modstandsdygtighed og evnen til at håndtere udfordringer og forandringer med ro og effektivitet.
 • Personlig ledelsesrefleksion. Dyk ned i din egen lederidentitet, og identificér områder til personlig vækst og udvikling.
 • Motiverende kommunikation. Lær at kommunikere med klarhed, indsigt og inspiration for at motivere og guide dit team.

 

Deltag i Personligt lederskab, Udvikling af dit ledelsesgrundlag og fordyb dig i en rejse mod en mere holistisk og dybdegående ledelsesstil. Gennem teoretisk viden og praktiske øvelser vil du opbygge færdigheder og kompetencer, der forbedrer både din personlige og professionelle indflydelse. Uanset om du ønsker at forbedre din kommunikation, håndtere udfordringer med større ro eller lede dit team med en mere meningsfuld tilgang, vil dette program give dig redskaberne til at opnå en dybere og mere effektiv ledelsesrejse. Tag det første skridt mod et styrket personligt lederskab og styrk din indflydelse som leder.

Ledelse i bæredygtig udvikling
Hvad er udbyttet af din deltagelse?

Efter de 8 sessioner vil du have opnået konkrete resultater. Du vil bl.a. opnå:


 • Oversigt over din værdikæde. Du vil få kortlagt alle relevante elementer i din værdikæde, hvilket giver dig et fuldstændigt overblik over dine forretningsaktiviteter og potentielle risikoområder.
 • Væsentlighedsanalyse. Du vil blive i stand til at udarbejde din egen væsentlighedsanalyse og har dermed redskabet til at prioritere dine indsatser. Hermed ved du hvilke områder der kræver øjeblikkelig opmærksomhed og hvilke, der er afgørende på lang sigt.
 • Kundeforståelse. Du får skærpet din viden om nuværende og fremtidige kundekrav. Du er dermed rustet til at imødekomme både nuværende og kommende forventninger fra dine kunder.


Dette er bare en lille smagsprøve på, hvad du kan forvente at opnå gennem vores 8-sessioners forløb. Vi går i dybden med disse områder og mange flere, og du vil forlade hver session med konkrete redskaber og viden, der styrker din virksomhed på bæredygtighedsfronten. Vi skaber sammen praksis, der bidrager til din daglige drift.


For de deltagere som må ønske det, så er der mulighed for at bruge dette som en del af et uddannelsesforløb. Således kan man aflægge eksamen i Ledelse af Bæredygtig Udvikling og opnå 5 ECTS point. Dette er i samarbejde med Zealand.